<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3>>>